Search form

Mark 4:21

La lam ale egite tau roboa

(Luk 8:16-18)

21E Iesus tahi egiteu mago “Mai la tahalo isasa eia tahola isa la lam, mave, amuto veia eia ge tau kokovua, veia eia ge sugu kokovua otalo te la uluva la poro? Ouka, eia ge haratilia oata, eia ge matagaga tataho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index