Search form

Mark 6:2

2Tio te la haro tabu, e Iesus soko la vimari tetala oilo te la luma la lotu. Egite usu oio laba gele tavua, egite karutu sesele la vimari tetala ale egite loloa, egite vitahi baololi legiteu mago “Ere vimari leia la mari uru ele? La mari uru tetalale, eia love? Me eia igo tai la golugolu la karutula te la vagagarila ale mave?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index