Search form

Mark 9:37

37“Egiteu tomi ale masagea veia ge pou mai e tabaragu sesele, taritigi veia egite ge suli egiteu e gulikiliki mai e guliliki bisi ele. Me la tahalo me la tavile ale igo seselea mai ele, eia mai ale suli tai eau. Eala moli eia kama suli moliau, eia suli tai La Tahalo Uru ale baheau somaie.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index