Search form

Mark 9:38

La tahalo ale kama gima e Kraist eia ge sulia

(Luk 9:49-50)

38E Ioanes goio veiale Iesus mago “Tahalo la vimari, amite hilo la tahalo isasa, eia abi la vagagari la isamu, eia kumuli tataro la hituhitu ale kama kokora ovola. Eala moli amite mera taroa, la vuhula eia kama tegatou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index