Search form

Matiu 10:23

23Mai amuto ge goio te la mautu isasa, eala moli egite viligi amutou, amuto ge hele soio la mautu isapolo. Ale eau vei seselea mutou, amuto kama ge vikaluvu la valolo tamutou te la maututula tomi omai e Israel pala muga te la guluvi te Latu La Tahalo.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index