Search form

Matiu 11:27

27“E Tete sugu tarotiagu la golugolu tomi veia eau ge vibaumuli ovola. Isa kama ge rovi sesele la vulovulole Latula, e Tete moli. Me isa tai kama ge rovi e Tete, eau moli e Latula, me egiteu tai ale eau masagea veia ge veipala e Tete soio tegiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index