Search form

Matiu 12:5

5Me amuto soioge soukama gigi taia te la viputumulila te ururu, egite abia giteu e pris la igogolu te la haro tabu veia egite ge vahari la vaabila soilo te la luma la lotu, ge gutua oata la poro. Te la viputumulila tamutou egite mai ale ruruti, eala moli te la gabutatalala te La Tahalo Uru egiteu la iruru ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index