Search form

Matiu 13:11

11E Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “Amutou, amuto pou te la baligu, eau veipalatia mutou la mari te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, ale tabuli kokovu, eala moli egiteu la valalua me hatavivile kama rovia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index