Search form

Matiu 14:2

2eia lolo la rerele Iesus mai ele, eia karutu, eia veia giteu la bilalaha tetala mago “Ale soioge e Ioanes la tahalo la vuluhi, eiala mahuli rivuti, eala eia igoti la igogolu ale vagari eia isapolo sesele mai ele, ia?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index