Search form

Matiu 16:17

17Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio vei tataho e Pita mago “Saimon, e latule Iona, eme balava seseleti, la vuhula la tahalo la vovo isasa kama sile palea soio taume mai ele, e Tete moli oata te la ilo la lage eia veipalea te la gabutatalala taume.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index