Search form

Matiu 19:9

9Ale eau ge veia mutou, mai e rutu la tahalo isasa eia kama igo isasa la iruru soio te la tahalo isapolo, eala moli e haruala tou bulalahu molia, eia goio puli polo isasa la tavile, la tahalo alele eia igo gegeruti la taulaila tegira me rutula, eia ruruti.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index