Search form

Matiu 2:2

2egite goio tahi egiteu la valalua mago “La pepeso ale e tilala so tapaposea, eia ge la mulugaluga tegiteu la valalua e Iuda, eia oiove? Amite hiloti la irovilala tetala, la matatabu uru, eia porosile, amite gomaie veia ge sagege roboa ge vaisalea.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index