Search form

Matiu 20:19

19egite ge sugu taro eau soio tegiteu la valalua isapolo ale kama la maratatila e Iuda, egite ge tahi vileau, egite ge kumamasiau, egite ge biliau, eau ge peho, eala moli la haro itolu ge polo, eau ge mahuli rivu lou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index