Search form

Matiu 20:26

26Eala moli la vulovulo ale mai ele amuto kama ge tilimulia, ouka, mai isasa tamutou masagea veia eia ge la mulugaluga tamutou, taritigi eia ge suli amutou tomi mai la bilalaha ale bisi sesele tamutou tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index