Search form

Matiu 21:10

10Goio, e Iesus goio sibitala oilo te la mautu e Ierusalem, la valalua me hatavivile tomi karutu pepeho, egite goio tahi egiteu mago “La tahalo ale guvi mai la mulugaluga isa urue, eia ere tahalo sesele e?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index