Search form

Matiu 23:17

17E maura miteu, amuto paua, amuto mata kea! Mave, amuto soioge veia la luma la lotu eia la golu bulalahu moli, me la vuliti ale egite taua oilo vola veia eia ge suli la lotu tegiteu, ale moli ele tikumu, ia? Ouka gologolo. La luma la lotu moli, eia vitikumu la vuliti ale egite taua oilo vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index