Search form

Matiu 23:35

35Tiele la iruru tamutou eia uru pepehoti, la kasoso giteu la valalua me hatavivile la marokala, ale la valalua ale kama kokora bili taroti egiteu, eia ge pagegele volu amutou, sokoa alaurati ale egite bili e Abel, eia la tahalo la marokala taku, kara alalavi, ale egiteu e valalua mutou egite bili e Sekaraia ale e latule Berakaia, oilo moli te la luma la lotu ale eia magiri te la poro la gulutu la vaabila. La tikumu la iruru tomi aleie eia ge tabuli tamutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index