Search form

Matiu 26:45

45Tio, mulimuli eia beu loua soio tegiteu taho tolu, egite so mamavuta, eia ilo buruko, eia goio palo egiteu, eia veia giteu mago “Amuto mavutati lou, ia? Ko, amuto maila tataho ele, la mata la haro guviti ale la gima ge sugu taro e Latu La Tahalo soio tegiteu la valalua ale kama kokora.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index