Search form

Matiu 26:69

E Pita tahi taro e Iesus

(Mark 14:66-72; Luk 22:56-62; Ioanes 18:15-18,25-27)

69Tio, e Pita so popou ogala, la tavile isa bisi, eia la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris, eia goio veia giteu ale popou ele mago “Eia tai pala eia vikapopo le Iesus la tau Galilea.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index