Search form

Matiu 28:7

7Taritigi tai veia amula ge tuga hari, amula ge veia giteu la valalua tetala maie ‘Eia mahuli rivuti lou taro la liba, eia mamugati soio la gale e Galilea, amuto ge mulimuli, amuto ge hiloa oio te la gale alele.’ Tiele eau veitia mulua mai ele, amula lolotia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index