Search form

Matiu 4:24

24Tio e Iesus igogolu mai ele, la rerela taliti soio te la maututula tomi oio la gale e Siria, egite lolo la rerela mai ele, egite bolea egiteu tomi ale lea barabara, la vovo giteu ligiligi, egiteu tai ale la hitu ale kama kokora pou tegiteu, egiteu ale e dododo igoa, egiteu tai ale la tuha giteu maubati, eia goio vimahuli tomi egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index