Search form

Matiu 5:42

42Mai la tahalo isasa eia ge kakame la paga isasa taume veia eme ge abiala, eme umala vitoutouala, taritigi eme ge abi moliala. Mai la tahalo isasa eia masagea veia ge abi muga la golu isa taume, me la uati ilua tai taume, veia ge abi rivuamu mulimuli, eme umala ge kisu taroa, eme ge abi moliala mai ale eia masagea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index