Search form

Matiu 6:18

18eme ge mata kaseka mai ele veia egite ge hilome veia eme kama peremu, eala moli e Tama mutou oata, ale etato kama hililoa, eia ge hiloa, eia rovia. La Tahalo Uru ale hililo la igogolu tomi ale etato igo kokovua, eia moli ge kolia soio taume mai la vulomu ale taritigi ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index