Search form

Matiu 7:11

11Mai tai ele, mai amutou la valalua ale kama kokora, eala moli amuto ababiale latatu mutou la ilali me la vaabila ale taritigi, amuto ge rovi tigi taia veia e Tama mutou oata te la ilo la lage, eia ge abi taia mutou la visuli me la vaabila ale taritigi pepeho, mai amuto ge kakea tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index