Search form

Matiu 8:13

13Goio, e Iesus vikara kaluvu soio tegiteu mai ele, eia goio veia la mulugalugale mago “Eme ge tuga, La Tahalo Uru ge igoa mai sesele ale eme tautaulailoti ovola.” Tio oio moli ovola te la mata la haro moli alele, la bilalaha tetala eia mahuli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index