Search form

Matiu 8:26

26Goio, e Iesus kolia soio tegiteu mago “Amuto tataga la rova e? La tautaulailo tamuto bakisi ouka e?” Tio eia vikara soio tegiteu mai ele, eia goio hiliti, eia mera taro la lolovi me la mago, me oio moli ovola la lolovi goio tabou, la mago goio malilo.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index