Search form

Matiu 9:12

12Tio, e Iesus goio lolo la vikararala tegiteu ele, eia goio veia giteu mago “Eau ali vikapopo me egiteu ele, la vuhula egiteu la tahalo la savelela, mai la tahalo ale mahuli tigi moli, eia kama lea, eia kama ge goio te dokta, egiteu moli ale lea, egite ge goio te la tahalo ale ge vimahuli egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index