Search form

Matiu 9:17

17Mai tai la tahalo isasa eia kama ge sigili la vaen ale halaba eia vagari, eia saesae, eia kama ge sahoa te la kulikuli la mee ale palati, eia kamati vagari. Mai eia ge sigilia ovola, la vaen ale halabale ge sae, la kulikuli la mee ge masile, la vaen ge pagegele, la kulikuli me la vaen tai ge kama kokora. Taritigi pepeho veia la vaen ale halaba, egite ge sigilia te la kulikuli la mee ale halaba, tio la vaen me la kulikuli tai ge taritigi tomi moli mai ele, mai la tahalo ale ge vulo halaba eia ge koramulia mai ele ge sau tola la merera taku ale halaba.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index