Search form

Matiu 9:37

37Tio eia hilo egiteu mai ele, eia gogo pepeho egiteu la valalua la vimari tetala mago “Eia sesele, la ilali orivo te la mahuma matuhati, eia usu pepeho, eala moli la valalua ale igogolu orivo te la mahuma, egite kama usu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index