Search form

Pilipai 1:20

20Eala moli eau masaga pepehoa veia eau umala ge taga bububu, veia la pileho soukama ge bolehoho eau. Eau so magiri vagari, me eau masagea veia mai eau ge peho, uka mai eau ge mahuli, eau ge vagari moli me oilo vola la valalua me hatavivile ge hiloa, egite ge bole vauru la isale Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index