Search form

Pilipai 1:27

Egite ge suli e Pol te la valolo te Kraist

27Amuto ge lagu tavu moli la vulovulo ale taritigi veia la valalua me hatavivile ge hilo amutou, egite ge rovia veia amutou te Kraist. Mai alele, mai eau ge gomai tamutou, uka mai eau ge lolo moli la rere mutou ele, eau ge rovia veia amuto magiri vagariti, la gabutatalala tamutou eia isa moliti te la valolo te Kraist, veia amuto vipoke taro tataho moliti te la vaubila te la valolo tetalale.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index