Search form

Pilipai 3:5

5E tila taposeau, eau la tau Iuda sesele, te la hilile Beniamin, hiloa, e tila me tete tai loio la mautu sesele tamite Iuda. La logo iualu polo, egite koro la vovogu mai la irovilala tamite Iuda loue. Me te la imoimo la merera tomi te Moses tai ele, eau mari tomi molia, eau lagu tavua, la vuhula eau e pariseo isasa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index