Search form

Veipalea 11:10

10La valalua me hatavivile tomi usu te la maututula, egite ge sagege, egite ge vararapu baololi egiteu, la vuhula egite pala ligi te la karasusukula tegira te la merera te La Tahalo Uru, eala egite sagege pepeho te la pileho girua, la vuhula egira kati ge kaharea loua giteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index