Search form

Veipalea 11:6

6La vagagari girua eia koramulia ge magiri robo la mori, la hura kati ge pu te la imamala ale egira ge veipala la merera te La Tahalo Uru ovola. Egira koramuli taia veia ge vulo la lalu eia ge sibitala mai la kasoso, egira ge visibitala tai la ilea me la iligiligi tomi mai te la masasagala moli tegirua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index