Search form

Veipalea 16:5

5Oio moli ovola, eau lolo e angelo ale vibaumuli la lalalu tomi otalo te la maututula, eia vikara maie mago “La viputumulila taume ele eia matata tomi moli. La vulovulomu tomi moli eia maroka. Alaurati te la silokola eme oio, kara igoie eme oio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index