Search form

Veipalea 18:13

13Isa kati ge loto la golugolu tegiteu mai alele, me la golugolu tomi tai la mapa giteu uru, mai la sinamon me la lahia te la valimuli la ilali, la paura ale egite selua, la sosobula malia tataho pasi, la bulu la obu tai ale malia tataho, la vaen, la bulu la oliv te la gulutulutu la ilali, la palava, la vit, la kau, la hos vikapopo la karis ale lapulapua, isa kati ge loto egiteu la golugolu tomi alele oio e Babilon. La valalua me hatavivile tai, ale egite pou te la kilisi te la igogolu, eia sesele, pala egite lotoloto tai isahari egiteu la valalua me hatavivile ale egite ge tahola egiteu, eala moli isa kati ge loto lou egiteu te la mautu alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index