Search form

Veipalea 18:3

3La valalua me hatavivile te la maututula tomi, egite liuti la vaen tetala ale kama kokora, mai la vulovulola ale eia ruru soio te la lotu la visigologolola mai la tavile ale vigi la gauru. Egiteu la mulugaluga tomi otalo te la maututula, egite ruruti oio tetala, la valalua la ilotoloto tomi tai, egite pogati la uati uru oio te la vuliti te la tavile uru ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index