Search form

Veipalea 18:8

8Eala, te la merera la vareagila tetalale, eia ge gabu la iloburukola, la iligiligi ale uru ge pigi roboa, La Tahalo Uru ge vaharosasa moli la mautu aleie. La ilea, la pileho, la vitolo, la iligiligi tomi ge igo gegerua, la havi ale uru tai ge selua, la vuhula eia vureti te la viputumulila te La Tahalo Uru, eia vagari pepeho pasi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index