Search form

Veipalea 19:11

E Ioanes hilo la tahalo isasa eia pou te la hos ale kakea

11Tio, goio, eau hilo la ilo la lage eia oio kopeti, la hos isa uru oio magirigiri, la vovola kakea, la tahalo isa eia pou ovola. La tahalo ale, etato rovia veia eia la tahalo isa eia magiri vagari te la merera te La Tahalo Uru, eia ge vipuru seselea. Eia ge vimatata la iruru tomi, eia ge taho vagari loio te la merera ale matata.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index