Search form

Veipalea 19:20

20Tio egite goio vaubi, eala moli egiteu ale te Kraist, egite goio lao tola La Bolo, egira me la bilalaha la visigologolola tetala. La bilalaha tetalale eia pala igo la golu la karutula mai la irovilala te la vagagarila te La Bolo. La irovilala tomi alele eia viruruti la valalua tomi usu ale egite abiti la irovilala tetala, egite lotu tavu tai la puigolo tetala. Goio egite lao tola egiruale, egite goio pigi egirua sotalo te la mata la tivura uru ale tululu pepeho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index