Search form

Veipalea 19:8

8La Tahalo Uru eia abitiala la lavalava ale taritigi pepeho, eia mememe, eia halaba tataho pasi!” (Me etato ge rovi taia veia la lavalava ale halabale, la mapala uru, eia mai la vikarara la tilovo te la vulovulo giteu la valalua me hatavivile tomi te La Tahalo Uru ale maroka tomi moli.)

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index