Search form

Veipalea 2:11

11Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera alele, La Kalulu La Tahalo Uru eia veipalea soio te la valalua me hatavivile te la lotu, eia ge gabu tikumua. Mai amuto ge bolehoho la gima, la kalulu mutou mulimuli kama ge vilua te la ilua la pileho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index