Search form

Veipalea 2:7

7Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo la merera alele, La Kalulu La Tahalo Uru eia veipalea soio te la valalua me hatavivile te la lotu, taritigi eia ge gabu tikumua. Mai amuto ge bolehoho la gima, eau ge veia mutou maie mago ‘Taritigi amuto ge ge goilo ge ali la vavua la obu la mahulila ale oio te la mautu te La Tahalo Uru.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index