Search form

Veipalea 9:17

17Te la hililo taku alele eau hiloa veia egiteu ale sae te la hos, egite mata maie: La gale la aen, egite kisia te la beho giteu, eia tabuli robo la magoro giteu isasasa. La aen tegiteu ele eia halala mai la havi, eia kakisa, eia ialalo tai. La gama giteu la hos tegiteu ele, eia mai la gama la laion. La havi, la sosobu me la malia la tivura, eia sibitala loilo la hare giteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index