Search form

Rom 1:14

14Eia tikumu sesele taku veia eau ge valolo oio te la maututula tomi, ge tola la valalua me hatavivile tomi soio te Kraist: Egiteu e Iuda, egiteu tai ale pou te la maligoma egite kama rovi La Tahalo Uru, egiteu la tahalo la mari, me egiteu la valalua bulalahu tai, egite tomi ge lolo la isale Kraist te la haregu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index