Search form

Rom 10:20

20Me e Aisaia tai, eia kama taga, eia goio suli vagari lou la valolo alele soio tegiteu, eia veia maie:

La valalua ale kama paa muliau,

egite sivutiau.

Egiteu ale kama tali tavuau,

eau veipalatiau soio tegiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index