Search form

Rom 10:3

3Egite kama masagea veia ge gabu tikumu la gauru ale La Tahalo Uru raragitia veia etato ge sibitala maroka lou te la isale Kraist, etato ge goilo lou tetala. Egite goio tovo lalai veia ge ili paa la gauru tegiteu lou, eala egite kama roromuli la merera te La Tahalo Uru ale eia veia gatou veia etato ge maroka lou ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index