Search form

Rom 11:1

La Tahalo Uru eia vimahuli egiteu la karakara la valalua me hatavivile e Iuda

1Tio, me eau veia ge tahi amutou la tilahi isa lou maie: La Tahalo Uru, eia pileti la valalua tetala tomi, ka ouka? Ouka viruru. Hiloa, eau e Pol, eau la tau Iuda, te la hilile Beniamin, e tubugu e Abraham.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index