Search form

Rom 13:11

Etato ge tilimuli la gauru ale matata te La Uru

11La haro ale igoie, eia kama la imamala bulalahu, ouka. La leavala koramuliti ale la vimahuli te La Uru ge tasuku somai tegatou. Ale pala amuto vulo halaba soio te La Uru, eala moli la imamala soukama hagagavi ale eia ge sibitala. Eala moli igoie, eia hagagaviti. Taritigi etato ge mata kaseka, isa ge umalati mamavuta.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index