Search form

Rom 15:19

19egite hilo la golu la karutula me la irovilala te la vagagarila te La Tahalo Uru, La Kalulu La Marokala eia igoa te la limagu. Eala, sokoa oio e Ierusalem, goale malau e Ilirikam, oio te la maututula tomi kabili te la baa ale uru ele, eau valoloti la valalua me hatavivile tomi usu te la isale Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index